Welkom op de online leeromgeving

Welkom op de website van de online leeromgeving van de studiemethode MBA Belastingwetgeving. Studenten die deze methode gebruiken toetsen hier hun kennis van de stof, ter voorbereiding op het tentamen. Studenten kunnen per hoofdstuk oefenen met het maken van meerkeuzevragen, begrippen trainen en video’s kijken die uitleg geven over het Nederlandse

belastingrecht. Docenten ontvangen een unieke docentcode waarmee zij studenten aan zich kunnen koppelen. Vervolgens kunnen zij in deze online leeromgeving klassen indelen, de voortgang van hun studenten volgen, de antwoorden bekijken en hen individueel of als groep feedback en/of huiswerk opgeven.

Ook in onze webshop